Dionýsovo divadlo

Athénská akropole není zajímavá jenom sama od sebe, ale také svým nejbližším okolím. Bezprostředně pod pahorkem se například nachází Dionýsovo divadlo. To je podle všeho vůbec nejstarší divadlo na světě. Dionýsovo divadlo nemůžete minout, nachází se jihovýchodu přímo pod akropolí a díky rozlehlých přírodních tribunám ve svahu kopce je nepřehlédnutelné. I když pozor ať si ho nespletete s Hérodotovým odeonem, což je dosti podobná stavba hned vedle, která ale sloužila zcela jiným účelům.

Ale teď už k samotnému divadlu. Je známo, že už od 6. století př. n. l. staří Řekové každoročně uctívali tancem a zpěvem boha plodnosti, vína a veselí Dionýsa. Následně v roce 534 př. n. l. přišel jistý Thespis z Ikárie s tím, že postaví vedle sboru i člověka, který by s ním vedl dialog. A tak se zrodil první herec a s ním divadlo. Tyto oslavy se konaly právě pod akropolí, protože to bylo vhodné místo v centru města a díky svahům mohlo vystoupení sledovat až 17. tisíc diváků. V této epoše mohli diváci hltat premiéry Aischylových, Aristofanových, Euripidových a Sofoklových her.

Postupně se tak vyvinulo divadlo. Nejdříve tu byly dřevěné lavice, aby lidé nemuseli sedět na zemi. Ty pak v roce 330 př. n. l. definitivně nahradili kamenné bloky. Vzniklo tak krásné antické divadlo, které můžeme v téměř stejné podobě obdivovat dodnes.

Jinak jen pro zajímavost ne vždy divadlo sloužilo jen těmto mírumilovným účelům. Za nadvlády Římanů a císaře Nera bylo předěláno do podoby, aby se zde mohli konat krvavé gladiátorské hry a zápasy. Z této doby například pocházejí také reliéfy na předscéně, které zobrazují mytické výjevy.

3 Komentáře

 1. Koupil Jan 19. září 2012 v 09:11 #

  Mínojský palác Faistos na Krétě má o nějakých 1000 let starší divadlo.

 2. Markéta 26. října 2014 v 12:31 #

  I když mínojský palás má taky divadlo které se řadí mezi nejstarším na světě , tak i Dionýsovo divadlo se řadí do této skupiny památek.!!!!!!! 😛
  😀 jsou to skvělé články oceňuji vaší snahu!!! 🙂
  :DDDDDDD

  :3 Markéta :*

 3. eva 26. října 2014 v 12:32 #

  výborný

Okomentovat článek

TOPlist