Hadriánova knihovna v Athénách

Athény jsou hlavním městem Řecka a především kolébkou evropské civilizace. Athény už totiž byly osídleny před 7000 lety, kdy se psala mladší doba kamenná. Ovšem hlavní athénské památky jsou především z období antiky, kdy řecká kultura vládla celému tehdejšímu světu.

Dnešní zastavení nás zavede do Hadriánovy knihovny, která se nachází v bývalé starověké římské Agoře. Tato Agora představovala ve starověkém Řecku především tržiště, avšak sloužila rovněž ke kulturním a politickým účelům.

Hadriánova knihovna se nachází blízko čtvrti Monastiráki, přesněji mezi ulicemi Areos a Aiolou. Vedle Hadriánovy knihovny stojí Kyriatópoulovo muzeum lidové keramiky. Ze starověké nádherné a velké stavby je dnes pouze malé torzo. Z tehdejší knihovny zbylo pouze několik korintských sloupů, které dodnes stojí a upomínají na tehdejší velkou pověst celého města jako kolébky evropské civilizace.

Historie této knihovny sahá do let, kdy Římskou říši spravoval a vládl císař Hadrianus, což bylo přesněji v letech 117-138 našeho letopočtu. Jednalo se v té době o velmi nákladnou a velkolepou stavbu. Podle archeologických vykopávek se stavba rozkládala na půdoryse 120×87 metrů a měla několik podlaží. Z historických dokumentů víme, že knihovna měla velký knihovní sál s výklenky pro ukládání a shromažďování papyrových svitků a několik dalším menších prostor. Celá budova měla až 100 mramorových sloupů, takže se muselo jednat o úctyhodnou stavbu. Podle některých dalších historických dokumentů se ještě dozvídáme, že knihovna rovněž sloužila jako helenistická akademie a dokonce jako zápasiště a lázně. Byla to tedy víceúčelová budova.

Hadriánova knihovna je zajímavá tím, po kom nese své jméno.  Císař Hadrián měl živý zájem o kulturu a cestování. Za svého panování vybudoval promyšlenou úřednickou správu a sám také navštívil všechny provincie své říše. Prohlašovat sebe-vladaře za služebníka státu. Císař Hadrián byl také opravdovým ctitelem řecké kultury a vyzdobil proto Athény nádhernými stavbami, Hadriánova knihovna je toho pěkným příkladem.

K Hadriánově knihovně se můžete dostat metrem nebo autobusem číslo 230. Výstupní stanice je Monastiráki. Jízdné není drahé, musíte ovšem počítat s tím, že autobusy jezdí v Athénách velmi pomalu, neboť silnice bývají v centru značně přeplněné. Vstup do všech archeologických athénských lokalit můžete se vstupenkou, která stojí 12 euro a platí na tři dny. Tyhle informace se ovšem velmi často mění, proto před návštěvou Řecka doporučuji navštívit webové stránky www.culture.gr, které jsou dostupné také v anglickém jazyce.

V blízkosti Hadriánovy knihovny si mohou přijít  na své rovněž milovníci obchodů a suvenýrů. Nedaleko knihovny je opravdu hodně krámků s rozličnou paletou zboží od starožitností, zlata, stříbra a kůže až po turistické suvenýry.

Zatím nikdo nic nenapsal.

Okomentovat článek

TOPlist